Bản văn Tin Mừng

Tuyên xưng đức tin dịp đầu năm mới
Tuyên xưng đức tin dịp đầu năm mới
Nếu tôi muốn được cứu và muốn cứu người khác, thì hãy đón nhận Chúa Giêsu trên thánh giá.