Hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra

Hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh Bernadette Soubirous vào năm 1858.
Đền thánh Lộ Đức (Lourdes, Pháp) những ngày cuối thu - đầu đông 2023.
Chia sẻ:

Bình luận