Nhật ký mục vụ

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Ga 3,13-17, thứ Ba, tuần XXIV– Suy tôn Thánh Giá)
GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Ga 3,13-17, thứ Ba, tuần XXIV– Suy tôn Thánh Giá)
Giáo hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá. Có thể nói được rằng, thập giá là một nghịch lý đối với những kẻ không tin; bởi vì đó là nguyên nhân đưa đến sự thất vọng, tai họa và cả cái chết nhục nhã của Đức Giêsu. Thế nhưng, đối với các Kitô hữu, thập giá mang lại nguồn hy vọng...