Từ ngữ Kinh Thánh

Dạy bảo
Dạy bảo
Giáo huấn của các tông đồ làm thành nền tảng cho việc chỉ bảo các Kitô hữu tiên khởi. Tân Ước phân biệt việc rao truyền và việc dạy bảo. Rao truyền nhằm cải hóa cá nhân và việc dạy bảo nhằm dạy bảo những người đã cải đạo.
Mộ
Mộ
Truyền thống thời các tổ phụ cho biết, người ta dùng hang động tự nhiên để làm mộ: Abraham mua ở Hebron, nơi có hang Makpela làm nơi ông và bà Sara được mai táng (St 23,19 25,9).
Chúa Giêsu Kitô chịu chết
Chúa Giêsu Kitô chịu chết
Cái chết trên thánh giá của Chúa Giêsu Kitô có tầm quan trọng trong Tân Ước. Nhờ cái chết do tình thảo hiếu tuân phục của Đức Kitô, Thiên Chúa ban cho các tội nhân ơn tha thứ và sự sống vĩnh cửu. Các Bí tích của Kitô giáo và Bữa Tiệc Ly tập trung vào cái chết của Đức Kitô.
Giờ
Giờ
Việc đo lường thời gian những ngày trong Kinh Thánh thường giống với cách phân chia thời gian khi ấy, với những giờ thứ ba, thứ sáu và thứ chín. Thời điểm cũng ghi nhận những khoảnh khắc đáng nhớ như giờ Chúa Giêsu Kitô chịu khổ nạn hay việc Người lại đến.
Con rắn
Con rắn
Tiếng Hy Lạp có từ ophis (rắn) và echidna (rắn độc), trong khi tiếng Do Thái trong Cựu Ước có đến chín danh xưng để chỉ con rắn. Trong số đó, leviathan và tanmin (con rồng) chỉ những thực thể bí nhiệm và nehushàn là con rắn đồng, đối tượng của việc thờ kính (2V 18,4).
Bất kính
Bất kính
Bất kính là thái độ của tâm hồn con người đối xử với Thiên Chúa và tha nhân như không đáng giá gì.
Lều
Lều
Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và ông Môsê đến để lãnh nhận mạc khải thần linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mạc khải, lại xuất hiện trong sách Dân số (11,24t; 12,4-10; 14,10).