Đức Giám mục Bùi Tuần

Xin cho được vững tin
Xin cho được vững tin
Bên cạnh những tất bật trong năm mới với những điều vui, cũng đang diễn ra những lo lắng.
Lạy Chúa xin thương cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ
Lạy Chúa xin thương cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ
Để tạ ơn Chúa, tôi tha thiết nói với Chúa lời này: “Lạy Chúa, xin thương cứu con cho khỏi mọi sự dữ.”

Chuyến đi về với Chúa
Chuyến đi về với Chúa
Tôi thấy hành trình đời tôi là một chuyến đi. Một chuyến đi rất loanh quanh, khúc khuỷu và rất nhiều trạm dừng. Nhưng hành trình đó rất lạ lùng, bởi có bàn tay Chúa trong cuộc đời tôi.

Sống yêu thương
Sống yêu thương
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn thường xuyên mời gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tôi hỏi Đức Mẹ rằng tôi nên làm gì để cầu nguyện trong tình hình rối ren hiện nay?

Tỉnh thức và cầu nguyện
Tỉnh thức và cầu nguyện
Tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm của tôi với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi nhận thấy có một kỷ niệm sâu sắc và một kỷ vật của Đức Giáo Hoàng mà tôi còn giữ đến bây giờ. Kỷ vật ấy là chiếc đồng hồ đeo tay.

Khắc ghi lời Mẹ nhắn nhủ
Khắc ghi lời Mẹ nhắn nhủ
Có lần nhớ về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tôi xin Đức Mẹ chỉ dạy tôi nên làm gì?
Hãy tỉnh thức
Hãy tỉnh thức
Con hãy luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện luôn để nhận ra Chúa đến trong cuộc đời.
Sống đơn sơ
Sống đơn sơ
Tôi xin Đức Mẹ chỉ dạy tôi nên làm gì để tặng “hoa” mỗi ngày cho Đức Mẹ?
Xin cho được vững tin
Xin cho được vững tin
Bên cạnh những tất bật trong năm mới với những điều vui, cũng đang diễn ra những lo lắng.
Bình an nội tâm
Bình an nội tâm
Những ngày gần đây, tôi cũng được nhiều người yêu thương đến thăm hỏi và cầu chúc cho tôi những điều tốt đẹp.
Tỉnh thức và cầu nguyện
Tỉnh thức và cầu nguyện
Tôi hỏi Đức Mẹ tôi nên làm gì để nhận ra Thánh ý Chúa? Đức Mẹ trả lời: Để nhận ra ý Chúa trong bối cảnh hết sức rối ren bây giờ, con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện liên lỉ trong những ngày gần đây.
Niềm vui của tôi
Niềm vui của tôi
Trong dịp năm mới, tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để sống Tin Mừng? Đức Mẹ trả lời: Con hãy nhẩm đi nhắc lại bao sự lạ lùng Chúa đã làm trong đời con. Nhờ đó, con nhận ra đời con là niềm vui, niềm vui có Chúa ở cùng.
Nén bạc năm qua
Nén bạc năm qua
Vừa qua một năm, tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để nhìn lại một năm cũ của mình? Đức Mẹ trả lời: Con hãy tính lại sổ sách xem năm qua con đã dùng nén bạc Chúa trao như thế nào.