Hiệp sĩ Đại Thánh giá GB Lê Đức Thịnh chia sẻ quà cho các mái ấm

Tổng số tiền Hiệp sĩ trao tặng cho các mái ấm trong chuyến chia sẻ ngày 3.1.2024 là 300 triệu đồng.

Chia sẻ:

Bình luận